جرم روابط نامشروع

جرم روابط نامشروع:

کشور ما ایران است. ایران بر پایه ی جمهوری اسلامی اداره می گردد. در کتب آسمانی و دینی مسلمانان، مواردی به عنوان حرام بیان شده اند. یکی از این موارد رابطه افراد با نامحرم می باشد. این نوع رابطه ناپسند و در عرف نیز موجب مذمت از طرف  عموم می گردد. در کشورهای غربی همین رابطه اگر به صورت اجبار برقرار گردد نیز جرم است. ایمان کم و ازدواج سخت جوانان موجبات این نوع از گناهان را بیشتر فراهم می آورد. البته هیچ کدام از این مشقت ها نمی توانند توجیهی برای چنین روابطی باشند. چرا که در جامعه ای که آمار چنین روابطی بالاست فساد و بیماری نیز آماربالایی به خود اختصاص داده اند. بیماری های مقاربتی یا  بیماری های روحی که در اثر فشار زیاد در فرد ایجاد شده ماحصل چنین روابطی هستند. در این مقاله به روابط نامشروع و انواع و مجازات های آن می پردازیم.

منظور از مشروع و نامشروع بودن چیست:

منظور از مشروع آن روابطی است که در شرع حلال شمرده شده است. منظور از شرع کتاب قرآن و روایاتی است که از طرف خداوند برای هدایت انسان ها نازل شده است. بدیهی است که منظور از نامشروع روابطی است که خداوند در قرآن و روایات حرام اعلام نموده است. روابط 2 نفر یا بیشتر نامحرمان با یکدیگر در هر شکل و موقعیتی نامشروع محسوب می شود.

چه رابطه ای نامشروع محسوب می شود:

در این مبحث آن چه مهم و ضروری است بد و نبود علقه زوجیت است. یعنی وجود یا عدم وجود عقد نکاح و ازدواج میان طرفین. اگر زوجین با هم ازدواج کرده باشند روابط آن ها در حلال و مشروع است. اگر علقه زوجیت میان آن ها نباشد هرگونه رابطه آن ها غیر از مسائل کاری و مشخص حرام است. مصادیق روابط را درپاراگراف های بعدی بیان می کنیم. فرقی میان این که دو نفر عقد دایم یا موقت نموده باشند نیست. چه عقد دایم و چه موقت میان آن ها علقه زوجیت است. پس رابطه ای نامشروع محسوب می شود که علقه زوجیت میان طرفین نباشد.

مصادیق نامشروع بودن روابط:

 زنا: ماده 221 قانون مجازات اسلامی زنا را تعریف نموده است. جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود. مادون زنا: رابطه ای است که شامل جماع با دخول اندام تناسلی مرد به زن نمی شود. درواقع مرتبه ای پایین تر از موارد گفته شده است. لمس جنس مخالف و  بوسیدن او و هم بستر شدن باهم. جالب است بدانید که آرایش غلیظ و لباس های تحریک آمیز به تن کردن جرم مادون زنا محسوب می شود. توزیع فیلم هایی با محتوای مستهجن نیز جرم مادون زنا است. روابط از طریق تلفن و فضاهای مجازی هم از مصادیق این جرم است. تشخیص این که رابطه ای مشروع است یا نامشروع با عرف و نظر قاضی است.

ماده قانونی جرم مادون زنا:

به ماده 637 قانون مجازات اسلامی در رابطه با جرم روابط نامشروع دقت کنید. این ماده غیر از مواردی که در پاراگراف های پیشین گفتیم چند مورد دیگر نام برده است. باید بدانید که این ماده جنبه حصری ندارد. یعنی هر نوع عمل فیزیکی که شامل رابطه فراتر از کاری با نامحرم باشد را رابطه نامشروع محسوب می کند. حتی لبخند و چشمک زدن از روی شهوت را  هم جزو موارد رابطه نامشروع مادون زنا بیان نموده است.

ویژگی های مرتکبین جرم روابط نامشروع :

برای مجازات نمودن افراد باید برای انجام اعمال مجرمانه خود سونیت داشته باشند. باید دارای قوه عقل باشند. فردی که دیوانه است ذهن او قابلیت تشخیص درست و غلط ندارد. البته فرق است میان مجنون دائمی و دوره ای. مجنون دائمی که به طور کلی دارای عوامل رافع مسئولیت کیفری است. مجنون ادواری افرادی را گویند که صرفا در دوره های زمانی دیوانه می شوند. در دوره اگر جرمی مرتکب شوند مسئولیت کیفری ندارند. مرتکب باید در انجام اعمال مجرمانه مختار باشد. والا نمی توان او را مجازات نمود. مرتکبین حتما نباید جنس مخالف باشند. گاه روابط دو هم جنس نیز فسادگونه است. این گونه روابط نیز در ایران مجازات دارد.

رابطه نامشروع بالغ و صغیر:

قانون مجازات اسلامی صراحتا ماده ای به این مورد اختصاص داده است. در خصوص مرتکب صغیر به تبصره 2 ماده 221 قانون مجازات اسلامی دقت کنید. “اگر زنا بین فرد بالغ و نابالغ باشد بالغ به زنا محکوم می شود و نابالغ به اقدامات تامین وتربیتی محکوم می شود”. البته چنین اعمالی با صغیر شاید در حکم کودک آزاری باشد که ار کان آن باید بررسی گردد. طبق تبصره 2 ماده 224 فریب دختر نابالغ و زنای با او در حکم زنای به عنف است. مجازت زنای به عنف اعدام است.

مجازات روابط نامشروع از روی اکراه و اجبار(به عنف):

ممکن است زنا و روابط جنسی از طریق زور و اجبار انجام شود. البته معمولا بزهکاران این جرم آقایان هستند. آن هاطعمه های خود را معمولا از میان خانم ها انتخاب می کنند. درواقع آن ها خانم ها را مورد تجاوز قرار می دهند. به تبصره 2 ماده 224 دقت کنید. اگر زن راضی به زنا نباشد اما حالتی داشته باشد که موقتا قوه تمیز نداشته باشد زنا رخ دهد. این جرم برای زانی در حکم زنای به عنف است. مثلا اگر خانم بیهوش، خواب یا مست باشد و متوجه اتفاقات دورش نگردد. در این حالت زنا با او زنای به عنف محسوب است. اگر با ترساندن و تهدید نیز انجام شود باز هم مرتکب به زنای به عنف محکوم می شود. مجازات این مرتکب اعدام است.

جرم روابط نامشروع زنا با دختر باکره:

به ماده 231 قانون مجازات اسلامی دقت کنید. اگر دختر باکره به این اقدام راضی نباشد موجب اعدام زانی و پرداخت ارش البکاره  و مهرالمثل به قربانی است. اگر خود دختر هم به این عمل رضایت داشته باشد هر دو نفر به شلاق تا 99 ضربه محکوم می گردند.

جرم روابط نامشروع زنا با دختری که باکره نیست:

اگر دختر به این عمل رضایت نداشته باشد زانی اعدام می گردد. همچنین  طبق ماده 231 قانون مجازات اسلامی زانی  باید اجرت المثل به دختر پرداخت کند. اگر هر دو به این عمل شنیع راضی باشند هر دو شلاق می خورند.

وطی به شبهه چیست؟

ممکن است طرفین دیگری را به جای همسر خود اشتباه بگیرند. مثلا چراغ خاموش باشد او را نبینند. یا طرفین یا یکی از آن ها مست یا خواب و بیهوش باشند ومتوجه اشتباه گرفتن طرف نشوند. در این صورت رابطه جنسی انجام گرفته وطی به شبهه نام دارد. این رابطه برای فردی که نمی دانسته طرف همسر او نیست مجازات ندارد. اگر بداند که این عمل را باغیر از همسر انجام می دهد مجازات زنا برای او اعمال می شود. ماده 223 نکته مهمی دارد.  اگر متهم به زنا مدعی وطی به شبهه باشد ادعای او را بدون بینه و سوگند می پذیرند. البته مگر خلاف آن ثابت شود.

روابط نامشروع دو نامحرم متاهل:

اگر یکی از طرفین زنا متاهل باشد زنای او زنای محصنه نام دارد. زن زناکار متاهل محصنه و مرد زناکار متاهل محصن نامیده می شود. به ماده 225 قانون مجازات اسلامی دقت کنید. این ماده حکم محصن و محصنه را رجم اعلام نموه است. رجم به معنی سنگسار است. در قوانین فعلی رویه این است که مستحقین به سنگسار اعدام شوند. در صورتی که جرم با بینه ثابت نشده باشد هرکدام به صد ضربه شلاق محکوم می گردند.

تحلیل ماده 226 قانون مجازات اسلامی :

شرایط احصان طبق ماده 226 است. اگر به مفهوم مخالف این ماده دقت کنید متوجه نکاتی می شوید. در واقع به طور کامل بیان می کند که در چه شرایطی مرد یا زن اگر زنا نماید جرم روابط نامشروع آنها محصن نیست. مثلا اگر مرد متاهل باشد اما ازدواج آن ها موقت باشد زنای مرد محصن نیست. همین شرط برای زن نیز موجود است. ماده 227 مواردی را ذکر کرده که زنا را از شرایط احصان خارج می گند. مثل زنا در زمان مسافرت رفتن همسر و عادت ماهیانه بودن همسر و داشتن بیماری های مقاربتی .

جرم روابط نامشروع دو نامحرم مجرد باهم:

منظور از مجرد بودن عدم رابطه علقیت بین طرفین زنا و هم چنین عدم تاهل هر یک از طرفین است. پس اگر هیچ کدام از طریفین متاهل نباشند مجازات زنا در غیر از موارد ماده 224  صد ضربه شلاق است.

اگر یکی از طرفین متاهل باشد جرم روابط نامشروع:

اگر یکی از طرفین متاهل باشد و شرابط احصان را دارا باشد آن طرفی که متاهل بوده اعدام می گردد. چون او زنای محصنه انجام داده است که طبق ماده 225 باید اعدام گردد. زن یا مرد مجردی که با فرد متاهل زنا نموده به صد ضربه شلاق محکوم می گردد. دلیل آن عدم شرایط احصان در او است.  به ماده 229 قانون مجازات اسلامی دقت کنید. این ماده دررابطه با مرد زن داری است که ازدواجشان موقتی نیست. ماده مجازات چنین مردی را اگر قبل از دخول با همسر خود، با زنی دیگر زنا نماید مشخص نموده است. مجازات صد ضربه شلاق،تبعید و تراشیدن موی سر شامل حال او می شود.

اگر دو هم جنس اقدام به برقراری روابط نامشروع کنند:

دو هم جنسی که اقدام به برقراری رابطه جنسی نمودند بسته به مونث یا مذکر بودن عنوان جرم روابط نامشروع و شرایط آن متفاوت است. اگر هر دو  مرد باشند در قانون تحت عنوان لواط  و در شرایطی تفخیذ نام دارد. اگر هر دو مونث باشند عنوان این جرم مساحقه  نام دارد.

 مجازات لواط: به ماده 234 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 آن دقت نمایید. مجازات لواط برای فاعل و مفعول جداگانه بررسی می گردد. مجازات بسته به اجباری بودن یا اختیاری انجام دادن این عمل نیز متفاوت است. همچنین وجود یا عدم شرایط احصان نیز در مجازات موثر است. فاعل فردی است که در این شرایط غالب است و مفعول مرد مغلوب در این شرایط است. به نکات زیر توجه کنید:

حد لواط در صورت اجباری بودن و دارا بودن شرایط احصان برای فاعل: اعدام فاعل

حد لواط در صورت اجباری بودن و عدم شرایط احصان بری فاعل: اعدام فاعل

حد لواط در صورت اجباری بودن و عدم وجود شرایط احصان برای مفعول: صد ضربه شلاق

حد لواط در صورت اجباری بودن و دارا بودن شرایط احصان برای مفعول: صد ضربه شلاق

حد لواط در صورت اختیاری بودن و عدم وجود شرط احصان برای مفعول: اعدام مفعول

حد لواط در صورت اختیاری بودن و دارا بودن شرایط احصان برای مفعول: اعدام مفعول

مجازات تفخیذ: به ماده 236 قانون مجازات اسلامی دقت فرمایید. فرقی نمی کند که فاعل یا مفعول به اجبار و یا اختیاری این عمل را انجام داده اند. همچنین دارا بودن شرایط احصان و یا فقدان آن نیز اهمیتی ندارد. به هر حال هر دو فاعل و مفعول به صد ضربه شلاق محکوم می شوند. اما آن چه باعث اعدام شن فاعل در تفخیذ می گردد چیست؟ به تبصره ماده 236 قانون مذکور دقت کنید. حد فاعل در صورت کافر بودن او و مسلمان بودن مفعول اعدام است.

مجازات مساحقه: در مساحقه نیز فرقی نمی کند که دو مونث چه شرایطی داشته باشند. یعنی چه به عنف و چه اختیاری و چه محصنه و چه مجرد باشند مجازات فرقی نمی کند. همچنین چه مسلمان باشند یا کافر هم تفاوتی ندارد. به هر حال مجازات هردو صد ضربه شلااق است. ماده 239 و 240 قانون مذکور موید این موارد است.

 در غیر از موارد گفته شده زنا با چه افرادی موجب اعدام زانی می گردد:

به ماده224 قانون مجازات اسلامی دقت کنید. اگر موارد این ماده رخ دهد زانی اعدام می شود. زانیه اگر از روی اختیار این عمل را انجام داده باشد  به صد ضربه شلاق محکوم می گردد. زنا با زور و اجبار مجازاتی برای زانیه که اکراه شده ندارد.

1)زنا با محارم نسبی: محارم نسبی شامل افرادی می شود که نسبت خویشاوندی دارند. وجود نسبت خونی میان زانی و زانیه. مثل زنا با مادر یا مادربزرگ یا زنا با خاله و….در این شرایط زانی اعدام می گردد.

2) زنا با زن پدر: هرچند که زنا با مادر موجب اعدام زانی است. زنا یا زنی که همسر پدر است و به اصطلاح زن بابا می باشد موجب اعام زانی است.

3) زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان: در این شرایط زانی اعدام می گردد.

4) زنای از روی اجبار: در این شرایط زانی اعدام میگردد.

گردآورنده: شکیبا کاظمی اسفه

پی نوشت : متاسفانه همیشه عادت داریم وقتی که به مشکلی برخورد کردیم برای مشاوره حقوقی و حل مشکل میریم پیش وکیل اما شما می تونید با استفاده از یه راه کار ساده همیشه به یه وکیل دسترسی داشته باشید؛ عدلینو برای شما این راه کار رو آماده کرده شما با دانلود و نصب اپلیکیشن عدلینو می توانید همیشه و در هر زمان هر مکان بتونید با یه وکیل خبره مشورت کنید قرار ملاقات حضوری بزارید و قرارداد وکلات ببندید تا مشکلتون حل بشه.

 

 

مطالب مشابه
۱۴۰۱-۰۱-۱۶ | دسته‌بندی نشده | اشکان پام

شکایت از پزشک و بیمارستان

شکایت از پزشک و بیمارستان
۱۴۰۱-۰۱-۱۲ | دسته‌بندی نشده | اشکان پام

شهادت در قوانین کیفری و حقوقی

شهادت در قوانین
  • دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
  • هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
  • به دیگر توهین و اهانت نکنید.
دیدگاه ها
اشتراک
من را مطلع کن
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
راه های ارتباطی ما

شماره تماس : 02134567878

ایمیل : info@moshverOnline.com

دانلود اپلیکیشن

برنامه های مورد نیاز خود را دانلود کنید تا در سریعترین زمان به مشاورین آنلاین ما دسترسی داشته باشید.

اپلیکیشین کاربران

دانلود برنامه از سیب ایرانی

اپلیکیشین مشاوران

دانلود برنامه از سیب ایرانی

ویژگی های اپلیکیشن عدلینو

عضویت در خبرنامه

برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید

[gravityform id="2" title="false" description="false" ajax="true"]

© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن