حضانت فرزند و حقوق خانواده

حضانت فرزند و حقوق خانواده

خانواده میتواند نقش بسیار موثری در سرنوشت فرزند خود و حتی سرنوشت یک کشور ایفا نماید. اگر روش های تربیتی صحیحی اعمال شود فردی که وارد اجتماع می شود. قطعا فرد مفیدی خواهد شد و بالعکس. اگر والدین فرزندان خود را رها کرده تا صرفا رشد جسمانی نموده و برای رشد ذهنی و تربیتی طفل وقتی نگذارند ممکن است در بزرگسالی فرزند دچار مشکلات عدیده گردد. این برای جامعه خطر افرین است ما در این سایت به شما حضانت و روش های سلب آن را بر اساس حقوق خانواده مشاوره حقوقی خواهیم داد:

ممکن است زن و شوهری نتوانند به هردلیلی با یکدیگر زیر یک سقف زندگی نمایند. در این صورت باید طلاق بگیرند. بیشترین دلیل پرداختن به مسئله حضانت برای زمانی است که زن و شوهر طلاق گرفته اند. تکلیف بچه ها مشخص نیست. احتمال دارد  هردو نفر از والدین، خواستار سرپرستی فرزند یا فرزندان  و یا هردو ی آنها این سرپرستی را بدنبال راه فراری از این سرپرستی باشند. ممکن است فقط یک نفر از آنها  طالب ادامه سرپرستی را خود باشد. نکته مهم آنکه هیچ کدام از والدین حق نپذیرفتن سرپرستی و فرار از این مسئولیت خطیر را ندارند. این تکلیف از سمت قانون بر دوش آنها بار شده است، اما آنها میتوانند با یکدیگر توافق نموده و یا تعیین حضانت را به دست قانون بسپارند.

حضانت در لغت

حضانت در لغت به معنی در کنار گرفتن کودک، پرورش دادن کودک و در اصطلاح به معنی سرپرستی ،مراقبت ، نگهداری و پرورش کودک است. قانونگذار بدلیل اختلافات کثیر میان والدین در این خصوص در قانون مدنی از ماده1168 تا  ماده 1194 و در قانون حمایت خانواده  از ماده 40 تا 47مبحث حضانت را مطرح نموده است. قانون، فرقی میان دختر و پسر تا سن 7 سالگی قرار نداده است. بدین شرح که اگر فرزند شما زیر 7 سال میباشد فرقی نمیکند که دختر است یا پسر بدلیل انکه تا 7 سالگی حضانت طفل با مادر است. بعد از 7 سال  اگر فرزند دختر باشد تا سن 9 سالگی حضانت با پدر و اگر فرزند پسر باشد بعد از 15 سالگی حضانت با پدر است و بعد از آن فرزندان مختار به انتخاب هستند.

عدم امکان محروم سازی از دیدن فرزند توسط هیچ یک از والدین

اگر طبق نظر دادگاه یا با توافق ،سرپرستی و حضانت به یکی از والدین چه پدر ویا چه مادر سپرده شود، او نمیتواند دیگری را از دیدن و ملاقات کودک محروم نماید. این ملاقات حق و تکلیف ابوین است. درصورت ایجاد مانع طرف دیگر حق شکایت و پیگیری دارد. مجازات ان طبق ماده ۶۳۲ بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵  قانون مجازات اسلامی حبس و یا جزای نقدی است. لازم به ذکر است درصورت عدم توافق در خصوص ملاقات فرزند طرفی که حضانت با او نمیباشد میتواند از دادگاه حکم، جهت مشخص نمودن روزها و ساعات ملاقات را درخواست نماید.

ممکن است یکی از والدین فوت نمایند در اینصورت آن پدر یا مادری که زنده است، حضانت فرزند را عهده دار می شود. اگر هردو نفر از والدین فوت نمایند، اگر ازخویشاوندان و فامیل کسی خواستار حضانت شود، پذیرفتن آن بستگی به رای دادگاه دارد. قاضی محترم بر اساس صلاح کودک، نسبت به آن تصمصم می گیرد. اگر هیچ کدام از خویشاوندان خواستار حضانت نشده و یا طفل خویشاوندی نداشته باشد دادگاه برای او قیم تعیین می نماید.

سلب حضانت

در ابتدا باید بدانید که فرقی نمیکند که حضانت را دادگاه به پدر یا مادر داده و یا بصورت رسمی خودشان توافق نمودند که طفل نزد کدام طرف بماند. در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده صراحتا مواردی را نام برده است، که در صورت وجود هرکدام از انها بعبارت ساده و عامیانه بتوان حضانت را از ان طرف گرفت که نام اقدام قانونی که باید صورت بگیرد سلب حضانت است و در ماده 1173 قانون مدنی این موارد بیان گردید است درواقع هدف قانونگذار از پیش بینی مواد اینچنین ارامش و امنیت کودک است  که  این موارد شامل:

1)اگر پدر یا مادری که حضانت را برعهده دارد

دچار اعتیاد به هرگونه مواد مخدر باشد و یا اینکه اعتیاد به مصرف مشروبات الکلی داشته باشد و یا فردی باشد که زندگی خود را در بازی های قمار میگذراند که اینها قطعا برای رشد و تعالی ذهن کودک و تربیت او بسیار خطر افرین است. مثلا فرض نمایید که پدری در برابر دیدگان فرزند به استعمال  مواد مخدر میپردازد و یا قرص های روانگردان مصرف مینناید همانطور که میدانید بچه ها ایینه رفتار والدین خود هستند.

کودک شما با دیدن چنین صحنه هایی مسلما همین موارد را یاد میگیرد و زمانی که بزرگتر شد تمام انها را اجرا میکند.حتی بسیار دیدیم که کودک در همان زمان بچگی مبتلا به مواد مخدر و یا قرص های روانگردان شده است. با این روال علاوه بر تخریب سرنوشت، جان او نیز به خطر افتاده است. در اینگونه موارد شما میتوانید براحتی و با مشاوره حقوقی با وکلای متخصص، حق حضانت را از ان والدین سلب نمایید و خود عهده دار ان گردید .

2)مورد دوم برای زمانی است که ان پدر یا مادری که فرزند نزد او زندگی میکند فساد و فحشا انجام داده است.

به این فساد و فحشا نمودن مشهور شده باشد. مثلا با نامحرم روابط نامشروع داشته و یا به مکانهای نادرست رفت و امد دارد. اگر خود ان پدر یا مادر که عهده دار حضانت است مکان های فساد و فحشا را اداره کند در این مورد نیز میتوان با اثبات اینگونه مسائل حضانت را از ایشان سلب نمود. اثبات این مسائل  را به دست وکلای با سابقه و کاردان عدلینو بسپارید

3)مورد بعدی برای زمانی است که شما بتوانید ثابت کنید که فرد عهده دار حضانت، بیماری های روان پریشی  و اخلاقی دارد و از لحاظ اسایش و ارامش طفل شما در امنیت نمیباشد

در اینصورت وکلا میتوانند با اثبات عدم حسن معاشرت با کودک و عدم امنیت جانی طفل از طریق نامه پزشکی قانونی حضانت را از طرف گرفته و به شما بازگردانند.

4) اگر فردی که حضانت کودک  با اوست ، بیش از حد متعارف و خارج از مسئله تادیب، طفل را  کتک میزند و یا تنبیه بدنی خارج از عرف مینماید.

این مورد را متاسفانه در میان اطرافیان زیاد مشاهده مینماییم مثلا بچه ای که همیشه توسط پدر یا مادر تنبیه میشود. وسایل استفاده شده برای تنبیه بسیار ناهنجار است. مثلا سوزاندن طفل با سیگار یا استفاده از ضربات کمربند و یا ضربه زدن با چوب یا بریدن بدن طفل با استفاده از چاقو و غیره تمام این موارد ناهنجار و علاوه بر جرم کودک ازاری موجب سلب حضانت از ان والدین خواهد شد.

5)یا مثلا فرض کنید والدین که عهده دار فرزند شده است طفل را مجبور کند که کار کند یا او را ناچار به کار در مشاغل سخت نماید.

چنین زمانی که کودک را مجبور به انجام شغل های ضداخلاقی مانند استفاده جنسی از کودکان مینمایند.متاسفانه مثل مواردی که بچه ها را ناچار به تکدی گری(گدایی)نمودن یا فروش گل و اینگونه اقلام در سر چها راه ها یا سر چراغ های راهنمایی و رانندگی می نمایند.

و یا هزاران موارد دیگر که هرکدام میتواند مصداق موارد بیان شده در فوق و یا غیر از انها باشد. ممکن است در قانون به انها اشاره نشده باشد مثل موردی که پدر خود کودک را ازار جنسی میدهد. کودک را با استفاده از قرص مسموم می نماید و بعد از ان به اقدامات محرمانه خود بدون هیچ مزاحمتی دست میزند.ا

اگر حتی فقط یک مورد فوق هم انجام گردد، قانون گذار راه های قانونی پیشبینی نموده تا با بکاربردن انها بتواند کودکان را که جوانان آینده این کشور هستند را از این باتلاق نجات داده و راهی برای آسایش و آرامش انها فراهم نمود. در واقع شما میتوانبد با مراجعه به وکلای مجرب و مشورت با انها حضانت را از فرد خاطی سلب و خود عهده دار حضانت گردید.

فرض کنید شما مادر یا پدری هستید که حضانت بچه شما بنا به هردلیلی دست طرف دیگر است. فرد عهده دار حضانت معتاد است. فرزند را بیش از حالت تادیب کتک میزند. او را مجبور به خرید و فروش یا نگهداری هرگونه قاچاق مینماید. او را مجبور به انجام هر اقدام مجرمانه دیگر مینماید. در این صورت اصلا  نگران نباشید فقط کافیست اپلیکیشن عدلینو را نصب کنید و با خرید بسته هایی با قیمت معقول با وکلای عدلینو مشاوره و یا قرار ملاقات حضوری بگذارید.

راه های قانونی برای حضانت و سلب آن:

ذکر این نکته الزامی است که درصورت بروز چنین مواردی، خود را به دست قانون بسپارید و هرگز از اقدامات غیر قانونی بدنبال گرفتن حق کودک خود نباشید که اخر عاقبت خوشی نخواهد داشت  پس به طریق قانونی اقدام جهت سلب حضانت توجه فرمایید:

ابتدا باید توضیح دهیم که هر موردی که مربوط به امور و مسائل خانوادگی است باید در دادگاه خانواده مطرح گردد و در این محاکم موردد بررسی قرار میگیرد  قدم اول مراجعه به وکلای مجرب و متخصص برای نوشتن دادخوماست سلب حضانت میباشد دقت داشته باشید که شما باید حتما در دادخواست خود به موردی که موجب سلب حضانت میگردد اشاره نمایید.

مثلا اگر پدر کودک معتاد است به این مسئله متناسب با ماده مورد نظر اشاره نمایید. مدارک استنادی خود را نیز ضمیمه نمایید. اگر پدری هستید که طفل زیر 7 سا شما نزد مادر نگهداری میشود اما مادر از لحاظ روانی بیمار است و یا مشکلات اخلاقی بسیاری دارد که در پزشکی قانونی میتوان ان را اثبات کرد حتما در دادخواست خود به چنین مواردی اشاره فرمایید اما توجه داشته باشید که هر مسیله ای شامل سلب حضانت نمیگردد.

شاغل نبودن مادر فرزند

مثلا اگر فرزند شما نزد مادر نگهداری میشود اینکه مادر شاغل نیست و یا مادر در خانه پدری اش زندگی میکند نمیتواند از موجبات سلب حضانت باشد. یک نکته طلایی درخصوص حضانت بخاطر داشته باشید اگر فکر میکنید که پس از انکه دادگاه حضانت فرزند را بنا به هر دلایلی به مادر داد نفقه ای که پدر باید برای غرزن خود واریز کند قطع میشود، خیر این سخن قانونی نمیباشد. تحت هر شرایطی چه فرزند نزد پدر باشد و چه نزد مادر نفقه فرزند برعهده پدر است.پدر باید خرج فرزندش را پرداخت نماید. که درصورت عدم پرداخت، مادر میتواند اقدامات قانونی مثل دادخواست نفقه فرزند و … را مطرح نماید.

توجه داشته باشید که درصورتی که هرکدام از موارد ذکر شده وجود داشته باشد و شما لازم ببینید که فورا و سریع فرزندتان را از ان خانه دور کنید و نزد خود بیاورید. در این مورد نیز قانونگذار محترم دستور موقت را پیش بینی نموده است. بدین صورت که شما قبل از دادخواست یا همزمان با دادخواست می توانید، درخواست دستور موقت خود را از طریق دفتر خدمات قضایی برای محاکم ارسال نموده تا با دستور قاضی محترم شعبه، فعلا کودک نزد شما بماند.

بعد از طرح دادخواست

بعد از طرح دادخواست سلب حضانت پرونده شما ابتدا به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش می رود. درصورت عدم سازش پرونده به دادگاه خانواده صالح ارسال میگردد. بعد جلسه ای ترتیب داده می شود که شما که متقاضی سلب این حق از صاحب حق حضانت هستید، حضور پیدا می نماید. درنهایت پس از بررسی مدارک و درصورت اثبات و احراز صحت ادعاهای شما، رای بر سلب حضانت طرف مقابل صادر  میگردد و خود بخود حضانت شما برمی گردد.

فاقد شرایط حضانت فرزند بودن

حال ممکن است متقاضی سلب این حق نیز خودش فاقد شرایط حضانت باشد. مثلا فردی باشد که دارای بیماری های روانی است و یا معتاد به مواد مخدر یا الکل باشد، طفل را به والدین دیگر(خواهان پرونده سلب حضانت)، طبق صلاحدید خود نمی سپارد و برای کودک قیم پیدا می نماید. این قیم میتوانند خویشان و در صورت فقدان انها افراد مناسب دیگر باشند.

توصیه می گردد تمام موارد بیان شده را زیر نظر وکلای مجرب و باسابقه و متخصص عدلینو ادامه دهید. چرا که قطعا موارد فوق خلاصه ای از اقدامات قانونی لازم است. درصورت اشتباه ممکن است یک عمر سرنوشت فرزندتان به خطر بیافتد.

گزدآوزنده: شکیبا کاظمی اسفه

شما می توانید با دانلود و نصب اپلیکیشن عدلینو از مشاوره حقوقی هم بصورت مشاوره حضوری و هم مشاوره آنلاین، با بزرگترین جامعه ی وکلا در کشور بهره مند شوید؛ عدلینو برترین پلتفرم مشاوره حقوقی کشور

مطالب مشابه
۱۴۰۱-۰۱-۱۶ | دسته‌بندی نشده | اشکان پام

شکایت از پزشک و بیمارستان

شکایت از پزشک و بیمارستان
۱۴۰۱-۰۱-۱۲ | دسته‌بندی نشده | اشکان پام

شهادت در قوانین کیفری و حقوقی

شهادت در قوانین
  • دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
  • هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
  • به دیگر توهین و اهانت نکنید.
دیدگاه ها
اشتراک
من را مطلع کن
guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] فرزند ناشی از ازدواج […]

راه های ارتباطی ما

شماره تماس : 02134567878

ایمیل : info@moshverOnline.com

دانلود اپلیکیشن

برنامه های مورد نیاز خود را دانلود کنید تا در سریعترین زمان به مشاورین آنلاین ما دسترسی داشته باشید.

اپلیکیشین کاربران

دانلود برنامه از سیب ایرانی

اپلیکیشین مشاوران

دانلود برنامه از سیب ایرانی

ویژگی های اپلیکیشن عدلینو

عضویت در خبرنامه

برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید

[gravityform id="2" title="false" description="false" ajax="true"]

© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن