طلاق به درخواست زن

( زوجه )

طلاق به درخواست زن

اگرچه طبق قانون طلاق به اراده شوهر واقع می‌شود اما ممکن است دوام زوجیت موجب عسر و حرج زن شده و مشقت‌ها و ضررهای غیر قابل جبران جسمی، روحی و مالی به زن تحمیل نماید و زن چاره‌ای جز جدایی از همسرش نداشته باشد. در این موارد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کرده و از دادگاه بخواهد زوج را مجبور به طلاق نماید.

زوجه

همچنین از جمله شرایط ضمن عقد ازدواج این است که اگر موجبات عسر و حرج ثابت شود زن وکیل است به وکالت از شوهر، خود را طلاق دهد. عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زن با مشقت و سختی همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. از جمله موارد عسر و حرج عبارت است از:

۱- ترک زندگی مشترک توسط زوج، حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون دلیل موجه

۲- اعتیاد به مواد مخدر و الکل در صورتی که به اساس زندگی مشترک صدمه بزند به شرطی که شوهر در مدتی که پزشک برای ترک آن لازم نمی‌داند از ترک آن امتناع کند و یا الزام شوهر به ترک ممکن نباشد و یا پس از ترک مجدداً مصرف کند.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلا زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر مریضی صعب‌العلاجی که زندگی مشترک را مختل نماید.

بی بند و باری، خودداری شوهر از نزدیکی، بی اعتنایی، اهانت، اختیار همسران دیگر و سوءمعاشرت و عدم پرداخت نفقه و مانند اینها نیز می‌توانند از اسباب ایجاد عسر و حرج باشند.

شرایط طلاق به درخواست زن

۱- زن مکلف است با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده به خواسته صدور حکم به الزام طلاق به دلیل عسر و حرج و ارائه دلایل عسر و حرج از دادگاه بخواهد حکم به طلاق او صادر شود.

۲- پس از ثبت دادخواست دادگاه با صدور قرار ارجاع به داوری از طرفین می‌خواهد که داوران واجد شرایط (ترجیحاً از اقربا و حداقل سی سال سن داشته و آشنا به مساسل شرعی و خانوادگی باشند) را معرفی نمایند در صورتی که علی‌رغم تلاش داوران مبنی بر صلح و سازش، زوجین صلح نکنند. در صورتی که عسر و حرج زوجه در دادگاه ثابت شود با توجه به نظر داوران اقدام به صدور حکم بر الزام زوج به طلاق می‌نماید.

۳- دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اطفال و حمل (اگر زن حامله باشد) را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت را تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت تصمیم‌گیری می‌کند و با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب زمان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین می‌نماید.

همچنین دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادر شده بر نمایندگی سردفتر ازدواج و طلاق در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

۴- مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است. در صورتی که زوج نسبت به رأی صادره اعتراض تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از ابلاغ رأی فرجام‌خواهی خواهد بود و اگر زوج اعتراض نکند اعتبار رأی از تاریخ انقضای مدت اعتراض تجدیدنظر و فرجام‌خواهی شروع می‌شود.

۵- هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی او یا امتناع از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و به زوج نیز ابلاغ می‌شود و اگر زوج عذر خود را اعلام کند یک بار دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می‌آید.

۶- ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است و در هر حال اکر حکم قطعی بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به صادر شده باشد و یا زوجه بدون دریافت حقوق خود به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق دادگستری مطابق مقررات اقدام کند.

آثار طلاق به درخواست زوجه

۱-  زن پس از طلاق باید عده نگه دارد و تا انقضای آن با مرد دیگری ازدواج نکند. عده طلاق سه طهر (سه بار پاکی بعد از عادت زنانگی) است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت سه ماه است و اگر زن حامله باشد باید تا زمان وضع حمل عده نگه دارد. همچنین اگر طلاق قبل از نزدیکی باشد یا زن یائسه باشد به جهت اینکه علت نگه داشتن عده جلوگیری از اختلاط نسل است، در این دو مورد نیازی نیست زن عده نگه دارد.

۲- طلاقی که به درخواست زن از دادگاه صادر و اجرا می‌شود، از نوع طلاق بائن است و شوهر حق رجوع به زن را ندارد.

۳- در طلاق بائن در مدت عده زن مستحق نفقه نیست مگر اینکه زن حامله باشد که در این صورت تا موقع وضع حمل زن مستحق نفقه خواهد بود.

۴- در طلاق بائن زن و شوهر پس از قطع رابطه زوجیت حتی در زمان عده از همدیگر ارث نمی‌برند همچنین اگر طلاق به درخواست زوجه در زمای که شوهر مریض است اجراء شود و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق با همان مریضی بمیرد حتی اگر زوجه شوهر نکرده باشد از شوهر ارث نمی‌برد زیرا فرض ارث بردن برای موقعی است که مرد به اختیار همسرش را طلاق داده باشد.

۵- زنی که به علت عدم تمکین ناشزه است و به درخواست زوج در مورد او حکم الزام به تمکین صادر شده است نمی‌تواند مدعی عسر و حرج شده و از دادگاه تقاضای طلاق کند.

۶- پس از طلاق پدر و مادر حسب مورد موظف به حضانت و نگهداری اطفال و پرداخت نفقه آنها هستند.

۷- صیغه طلاق در حضور لااقل دو مرد عادل که طلاق را بشوند جاری می‌شود.

بنابراین:

 • طبق قانون طلاق به اراده شوهر واقع می‌شود.
 • عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زن با مشقت و سختی همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
 • زن مکلف است با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده به خواسته صدور حکم به الزام طلاق به دلیل عسر و حرج و ارائه دلایل عسر و حرج از دادگاه بخواهد حکم به طلاق او صادر شود.
 • طلاقی که به درخواست زن از دادگاه صادر و اجرا می‌شود، از نوع طلاق بائن است و شوهر حق رجوع به زن را ندارد.
 • در طلاق بائن در مدت عده زن مستحق نفقه نیست.
 • در طلاق بائن زن و شوهر پس از قطع رابطه زوجیت در زمان عده از همدیگر ارث نمی‌برند.
 • زنی که به علت عدم تمکین ناشزه است و به درخواست زوج در مورد او حکم الزام به تمکین صادر شده است نمی‌تواند مدعی عسر و حرج شده و از دادگاه تقاضای طلاق کند.
 • پس از طلاق پدر و مادر حسب مورد موظف به حضانت و نگهداری اطفال و پرداخت نفقه آنها هستند.

مشاوره حقوقی

مطالب مشابه
۱۴۰۰-۱۱-۱۲ | حقوق مدنی | دانیال نصیری

مساقات – عقد مساقات و تفاوت آن با مغارسه

عقد مساقات و تفاوت آن با مغارسه - مشاوره حقوقی - عدلینو
۱۴۰۰-۱۱-۱۰ | حقوق در علم پزشکی | اشکان پام

شکایت از پزشک

شکایت از پزشک
 • دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
 • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
 • هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
 • به دیگر توهین و اهانت نکنید.
دیدگاه ها
اشتراک
من را مطلع کن
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
راه های ارتباطی ما

شماره تماس : 02134567878

ایمیل : info@moshverOnline.com

دانلود اپلیکیشن

برنامه های مورد نیاز خود را دانلود کنید تا در سریعترین زمان به مشاورین آنلاین ما دسترسی داشته باشید.

اپلیکیشین کاربران

دانلود برنامه از سیب ایرانی

اپلیکیشین مشاوران

دانلود برنامه از سیب ایرانی

ویژگی های اپلیکیشن عدلینو

عضویت در خبرنامه

برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید

[gravityform id="2" title="false" description="false" ajax="true"]

© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن