سیر تا پیاز چک صیادی

چک صیادی؛اخذ دسته چک،صدور،رفع سوءاثر

شکل و فرم چک صیادی:

چک صیادی مشکلات بسیار کمتری دارد.از سال 98 روش بدین صورت شده است که تمام بانک ها موظف هستند فقط از سامانه صیاد دسته چک صادر نمایند.این دسته چک ها همه یک رنگ و یک فرم مشخص دارند. رنگ همه آن ها بنفش است.هربرگه چک بارکد مشخص و جداگانه دارد.ویژگی بعدی وجود شناسه یکتا 16 رقمی در قسمت چپ و بالای چک است. این شناسه برای هر برگ چک شناسه مخصوص است.شناسه یکتا را باید به سرشماره ۷۰۱۷۰۱  و در قالب  شناسه استعلام ۱۶ رقمی*۱* ارسال نمایید.هدف از ارسال شناسه یکتا استعلام سابقه صادرکننده است.همچنین نام و آرم هر بانک به طور اختصاصی برروی دسته چک موجود است.تمام بانک ها باید درسامانه صیاد ثبت شوند.متقاضی دسته چک صادی باید بتواند به راحتی از هر بانکی که درآن حساب دارد چک دریافت کند.

ویژگی چک های صیادی:

هدف اصلی سامانه صیاد این است که دیگر نیازی به مراجعه حضوری به بانک برای دریافت چک نیست.شما با این سامانه می توانید به صورت غیرحضوری چک را از سامانه دریافت کنید.یکی از امتیازات این گونه دسته چک ها این است که متقاضی صدور دسته چک یا همان صادر کننده باید ابتدا تایید صلاحیت یا احراز هویت شود.اکثر افراد حداقل یک چک برگشتی از بدهکار خود دارند که باید روزی آن را پیگیری کنند. وقتی در زندگی به افراد بدقول با چک های برگشتی بر میخوریم مدام فکر میکنیم که ای کاش با صادرکننده معامله نمی نمودیم.قانون گذار با استفاده از سامانه چک صیادی این امکان را برای ما فراهم نموده است.دارنده  قبل از این که از صادر کننده چکی دریافت کند از سامانه صیاد استعلام صادرکننده را می گیرد.با این سامانه شما موقع ثبت چک در سامانه صیاد با سابقه صادر کننده آشنا می شوید.بدین صورت آمار چک های برگشتی بسیار پایین می آید.جعل محتوا و امضای چک نیز از بین می رود.زیرا که همه چیز در سامانه ثبت است و به صورت سیستمی انجام میگردد.امضای افراد به وسیله کد روی سیستم می نشیند.این سامانه به افرادی که دارای سابقه چک برگشتی هستند امکان ثبت چک جدید نمی دهداین ویژگی می تواند راهی باشد برای شناخت سابقه صادرکننده و اعتماد به او.مهمترین ویژگی چک های صیادی امنیت آن است.افرادی که استفاده های زیادی از چک دارند باوجود ویژگی های امنیتی موجود در این گونه چک ها می توانند معاملات خود را در بستری امن قراردهند.هر اقدامی که بخواهیم دررابطه با چک انجام بدیم باید در این سامانه وارد نمایییم.صدور چک ،ظهرنویسی و انتقال ودریافت آن همگی باید ثبت گردد.

روش استعلام پیشینه صادرکننده:

از طریق شناسه یکتایی که در بالا سمت چپ است شما می توانید پیشینه صادر کننده را بدانید.بدین صورت که این شناسه یکتا را به شماره ای پیامک میکنید و بعد تمام پیشینه صادرکننده برای شما ارسال می شود.اگر چک صیادی صادرکننده برگشت بخورد به دلایل اعتبار منفی صادرکنده اودیگر نمی تواند چک جدیدی صار  کند،مگر رفع سوءاثرکند.

پاسخ استعلام به چه صورت است؟

شناسه یکتا را به شماره ای که در فوق ذکر نمودیم ارسال کنید.پاسخ برای شما به یکی از 5 رنگ ارسال شود:

الف)اگر رنگ ارسال شده قرمز باشد وضعیت بسیار خطرناک است.شما نباید به هیچ عنوان با این فرد معامله کنید. اگر صادرکننده بیشتر از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی داشته باشد.قطع به یقین با معامله کردن با این افراد شما هم به پول خو د نخواهید رسید.هشدار ازمعامله با این گونه افراد بپرهیزید.

ب)اگر5 تا 10 فقره چک برگشتی یا اگر حداکثر تا 500 میلیون ریال تعهد برگشتی داشته باشد.در این صورت  رنگ ارسالی قهوه ای است.

ج)وضعیت نارنجی کمی از دو وضعیت گفته شده بهتر است.بدانید که همچنان صادرکننده2 تا 4 فقره چک دارد که برگشت خورده است.حداکثر20 میلیون تعهد داردکه پرداخت نکرده است.

د)وضعیت بعدی رنگ زرد است.اگر پیامک رنگ زرد برای شما ارسال شد به معنی آن است که صادرکننده فقط یک عدد چک دارد که برگشت خورده است.حداکثر مبلغی که بدهکار است 5میلیون تومان است.

بالاخره بهترین رنگی که ارسال می شود وموجب اعتبار برای صارکننده اسات رنگ سفید است. این رنگ نشان میدهد که صارکننده چک برگشتی ندارد و متعهد به پرداخت پول نیست.یعنی تمام تعهدات خد را به درستی انجام داده است.حتی اگه سابقه ای هم داشته باشد از او رفع شده است.

چطوری می توانیم دسته چک صیادی دریاقت کنیم؟

ا)مراجعه به شعبه بانکی که در آن حساب دارید

2)درخواست مبنی بر دریافت دسته چک صیادی از همان شعبه

3)تایید رییس شعبه بانک

4)اگر متقاضی و شرایط او تایید شد درخواست به سامانه بانک مرکزی ارسال می شود

5)تایید بانک مرکزی

6)ارسال درخواست متقاضی به گروه صدور دسته‌چک به‌منظور شخصی‌سازی و چاپ چک

نهایتا با رعایت موارد فوق دسته چک صیادی صادر می گردد.

نحوه برگشت زدن چک صیادی:

ابتدا بانک مهر و امضای روی چک را با امضای صاحب حساب تطابق می دهد.در صورت تطابق بانک به در صورت موجودی داشتن پرداخت و در صورت عدم موجودی برگشت می زند.اگرصادرکننده موجودی کافی در حساب نداشته باشد دارنده می تواند چک را برگشت زده وگواهی عدم پرداخت دریافت کند.سپس دارنده می تواند دعاوی حقوقی یا کیفری مطرح یا از طریق اجرای ثبت پیگیری کند.اگر 24 ساعت بگذرد و صادرکننده مبلغ را تامین ننماید حساب های او در تمام بانک ها بسته می شود.در این زمان طبق قانون محکومیت های مالی برای صادرکننده محدودیت هایی ایجاد می گردد.مهم ترین محدودیت ها،عدم اجازه افتتاح حساب و دریافت کارت اعتباری،اجازه صدور چک جدید و ثبت در سامانه صیاد را ندارد.محدودیت سنگین تری که پیش بینی شده است  این است که صادرکننده نمی تواند وام بگیرد.حتی صادرکننده در این شرایط اجازه حواله دادن ندارد.همه ی این محدودیت ها با روش هایی که در ادامه ذکر خواهیم نمود رفع سوءاثر میگردند.

چگونگی رفع سوءاثر از چک صیادی:

در تبصره 3 ماده 5 مکرر اصلاحات جدید قانون صدور چک این مورد مطرح گردیده است.اگر چک صیادی  برگشت بخورد چند روش برای رفع سوءاثر در قانون ذکر شده است.

1)برگشت لاشه چک به بانک:لاشه چک به بانکی که آن را برگشت زده است ارائه شود.در این صورت بانک بدون هیچ مشکلی باید از آن رفع سوءاثر کند.

2)رضایت نامه:دارنده چک را برگشت زده است و گواهی عدم پرداخت گرفته،رضایت نامه محضری یا نامه رسمی  چاره کار است. به صرف ارائه این رضایت نامه یا نامه رسمی ،بانک مکلف به رفع سوءاثر است. در خصوص ارائه نامه یا رضایت نامه نوع آن بستگی به دارنده دارد. در صورتی که دارنده شخص غیردولتی یا غیرعمومی غیردولتی بود باید رضایت نامه در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد.اگر دارنده شخص دولتی بود باید صرفا نامه رسمی خود را با امضا ذی حسابی به بانک تحویل دهد.متن آن،رضایت دارنده به رفع سوءاثر از چک و تعهد به عدم واگذاری چک به ثالث است.

3)حکم دادگاه یا مرجع ثبتی:می دانیم که 3روش قانونی مطاله وجه چک وجود دارد.روش اول مراجعه به دادگاه حقوقی و دادخواستی تحت عنوان مطالبه وجه است.روش دوم کیفری است.دارنده باید در دادسرا شکواییه ای تحت عنوان صدور چک از حساب بلامحل مطرح نماید.روش سوم مطالبه از طریق دوایر اجرای ثبت است.اگر دارنده به هر کدام از این 3 روش چک صیادی برگشت خورده را پیگیری کند برای رفع سوءاثر از چک باید نامه رسمی از این مراجع مبنی بر سازش یا خاتمه پرونده به بانک ارائه گردد.اگرحکم حقوقی بر برائت صادرکننده صادر شودارائه حکم مبنی بر برائت بانک را مکلف به رفع می کند.

4)گذشت مدت 3 سال از برگشت خوردن چک:اگر 3 سال از برگشت خوردن چک بگذرد ورفع سوءاثر نشود بانک به طور خودکار مکلف به رفع است.شروطی برای این روش ذکر گردیده است:

1)دعوای حقوقی و کیفری در این خصوص مطرح نشده باشد

2)در صورت طرح شدن دعوا خاتمه یافته باشد.

5)واریز مبلغ به حساب:در صورتی که این مبلغ کسری یا بدهی واریز گردد بانک چندین تکلیف دارد:

1)توقیف این مبلغ در حساب

2)اطلاع به دارنده ای که برگشت زده است

3)بانک حداکثر تا یکسال این مبلغ را در حساب می تواند برای دارنده مسدود کند.

بعد از گذشت چه مدتی از تاریخ گواهی عدم پرداخت از چک رفع سوءاثر می شود؟

اگر 3 سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بگذرد فرد می تواند به بانک مراجعه کند. بعد از مراجعه بادی از بانک درخواست رفع سوءاثر کند.در این صورت بانک مکلف است با بررسی ثنا صادرکننده از خاتمه دعاوی در 3 سال اخیر اطمینان حاصل کند.در نهایت در صورت رعایت شرایط فوق از چک رفع سوءاثر می شود.

شما می توانید با دانلود و نصب اپلیکیشن عدلینو از مشاوره حقوقی هم بصورت مشاوره حضوری و هم مشاوره آنلاین، با بزرگترین جامعه ی وکلا در کشور بهره مند شوید؛ عدلینو برترین پلتفرم مشاوره حقوقی کشور

 

گردآورنده: شکیبا کاظمی اسفه

https://adlino.app

 

مطالب مشابه
۱۳۹۹-۰۹-۰۵ | حقوق تجارت | دانیال نصیری

سفته – هر آنچه در مورد سفته باید بدانیم (قسمت اول)

سفته - هر آنچه در مورد سفته باید بدانیم - مشاوره حقوقی - عدلینو
۱۳۹۹-۰۸-۱۴ | حقوق تجارت | دانیال نصیری

آشنایی با شرکت های تعاونی (قسمت اول)

آشنایی با شرکت های تعاونی - مشاوره حقوقی - عدلینو
  • دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
  • هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
  • به دیگر توهین و اهانت نکنید.
دیدگاه ها
اشتراک
من را مطلع کن
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
راه های ارتباطی ما

شماره تماس : 02134567878

ایمیل : info@moshverOnline.com

دانلود اپلیکیشن

برنامه های مورد نیاز خود را دانلود کنید تا در سریعترین زمان به مشاورین آنلاین ما دسترسی داشته باشید.

اپلیکیشین کاربران

دانلود برنامه از سیب ایرانی

اپلیکیشین مشاوران

دانلود برنامه از سیب ایرانی

ویژگی های اپلیکیشن عدلینو

عضویت در خبرنامه

برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید

[gravityform id="2" title="false" description="false" ajax="true"]

© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن